Beneficiile proiectului

Programele Uniunii Europene de finanțare a investițiilor de mediu vizează creșterea standardelor de viață, un mediu mai curat și, implicit, o viață mai sănătoasă.

În cadrul Proiectului “Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și de  canalizare în județul Timiș” se vor realiza:

  • construirea a șapte staţii noi de epurare a apelor uzate,
  • construirea a trei stații de tratare a apei potabile,
  • extinderea și reabilitarea sistemelor de canalizare (aproximativ 200 km) şi reţelelor de alimentare cu apă (aproximativ 100 km).

În urma investițiilor, gradul de acoperire a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile incluse în proiect va creşte peste  90%, iar calitatea serviciilor prestate se va conforma cerințelor UE. Aceste beneficii vor avea un impact considerabil în dezvoltarea economică a comunităților din cadrul proiectului.

Conform principiilor europene, veniturile obţinute trebuie să acopere costurile de operare. Dar, din cauza reglementărilor de mediu tot mai restrictive, impuse de legislaţia europeană şi naţională, aceste costuri sunt din ce în ce mai mari. Fără asistenţă financiară din partea UE, comunitatea ar fi fost pusă
în situaţia de a face aceleaşi investiţii, din surse proprii, fapt care ar fi dus la creşterea tarifelor percepute.

UE, din Fondul de Coeziune, asigură 74% din valoarea totală a proiectului – fonduri nerambursabile. Aquatim SA şi autorităţile locale participă la cofinanţarea investiţiilor. Astfel, Aquatim SA contribuie cu 13,04 %, bugetul de stat cu 11,3 % şi autorităţile locale (Consiliul Judeţean Timiş şi Consiliul Local Timişoara) cu 1,73 %. Pentru cofinanţarea investiţiilor, Aquatim a obţinut un împrumut de 15,5 milioane de Euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, împrumut acordat fără garanţii
bancare, bazat doar pe indicatorii financiari ai societăţii.

057_site gallery

Staţia de epurare a apelor uzate
Stan Vidrighin din Timişoara

top

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.